Kamiónová preprava špecializovaná na ADR
Slovenská republika - Česká republika

Spoľahlivo a načas

Naša firma spĺňa legislatívne podmienky prepravy a manipulácie nebezpečného tovaru a je dozorovaná bezpečtnostným poradcom v zmysle dohody ADR.